Referenties - Software

Evaluaties (Baeten-Van Es)

Evaluaties (Baeten-Van Es)

BVE_Evaluaties_Ingave.png
BVE_Evaluaties_Overzicht.png
BVE_Evaluaties_Maand.png

Het principe van de Evaluaties toepassing is erg eenvoudig. Per werknemer geven één of meerdere werfleiders hun evaluatie. De toepassing verzamelt de gegevens van alle werfleiders en maakt hiervan per werknemer een samenvatting met de gemiddelde score. Op basis van de samenvattingen van alle werknemers van dezelfde afdeling wordt dan ook een algemeen overzicht gegenereerd met een vergelijking van de scores van de werknemers in meerdere grafieken (algemeen en per vraag).

Het voordeel van deze toepassing is duidelijk. De werfleiders vullen de evaluaties in wanneer het hen uitkomt en de samenvattingen en het overzicht worden automatisch aangemaakt voor de bedrijfsleiders.

Uiteraard werd hier extra aandacht besteed aan de beveiliging van de gegevens. De werfleiders zien bijvoorbeeld enkel de eigen evaluaties terwijl de bedrijfsleiders alle evaluaties én de samenvattingen én de overzichten kunnen bekijken. Overige werknemers hebben uiteraard geen toegang tot de toepassing.

Ook hier is er een integratie tussen Lotus Notes en Java met de generatie van de grafieken, hetgeen onmogelijk is in de standaard talen van Lotus Notes.

Magazijnbeheer (Baeten-Van Es)

Magazijnbeheer (Baeten-Van Es)

BVE_Magazijn_PerNummer.png
BVE_Magazijn_Scanning.png

Via de Magazijnbeheer toepassing wordt de uitlening van artikels in het magazijn beheerd. Deze databank is een prachtig voorbeeld van de integratie van Java in Lotus Notes.

De basisgegevens zijn uiteraard de artikels. Deze worden onderverdeeld in hoofd- en subgroepen op basis waarvan - in combinatie met een volgnummer - een uniek nummer wordt gegeven aan het artikel. Naast de identificatie vinden we op een artikel ook terug of het al dan niet gaat over een verbruiksartikel en/of een persoonlijk artikel, informatie over de aankoop en de status (in gebruik, in herstelling of uit gebruik genomen).

Op elk artikel staat een barcode overeenkomstig met het identificatienummer of in het geval van verbruiksartikelen in een map bij de magazijnier. Ook elke werknemer beschikt over een persoonlijke badge die reeds werd gebruikt voor de tijdsregistratie.

Bij de uitlening of teruggave van een artikel dienen enkel het artikel en de persoonlijke badge te worden gescand, zonder bijkomende invoer. Van zodra beide werden gescand, kan aan de hand van de huidige status van het artikel kan immers worden uitgemaakt of het gaat over een uitlening of teruggave. Automatisch kan ook een historiek worden bijgehouden.
Deze scanmodule is een klein Java programma dat binnen de Lotus Notes toepassing draait en van dezelfde gegevens gebruik maakt.

Dagplanning (Baeten-Van Es)

Dagplanning (Baeten-Van Es)

BVE_Planning.png
BVE_Planning_Excel.png

Vooraleer Baeten-Van Es beschikte over deze databank was de dagplanning een moeilijke taak. Een dagplanning opstellen voor meer dan 80 personen is immers een gigantische puzzel.

Met behulp van deze toepassing geven alle werfleiders op welke werknemers zij de volgende werkdag willen inplanning voor hun project(en). Eventuele dubbele planningen (door verschillende werfleiders) worden onmiddellijk weergegeven en kunnen vervolgens door onderling overleg tussen de werfleiders snel worden opgelost. Hiermee wordt de taak van de opstellers van de volledige dagplanning al een stuk eenvoudiger.

Na de ingave van de planning door alle werfleiders kan de definitieve planning worden gestart. Alle planningen van de werfleiders worden nu gegroepeerd in één grote planning. Eventueel dienen enkele resterende conflicten te worden opgelost door het uitkiezen van het "belangrijkste" project of door het bepalen van de volgorde waarin de verschillende werven worden aangedaan door de werknemer in kwestie.

Uiteindelijk kan een Excel bestand worden gegenereerd dat kan worden afgedrukt en opgehangen. De definitieve planning wordt ook opgenomen in de "MessageBoard" toepassing (zie MessageBoard databank).

Werknemers databank (Baeten-Van Es)

Werknemers databank (Baeten-Van Es)

BVE_Werknemers.png

In de Werknemers databank worden alle gegevens van de werknemers van Baeten-Van Es beheerd. De meest voor de hand liggende gegevens zoals naam, voornaam, afdeling, telefoonnumers, enz. worden in deze databank bewaard alsook enkele specifieke gegevens zoals rijbewijs, datum medische schifting, ...

Vooral van de telefoonlijst in de Werknemers databank wordt graag gebruik gemaakt. Daarnaast worden de gegevens van de werknemers vooral geraadpleegd door andere databanken waarover Baeten-Van Es beschikt.

Klanten & Leveranciers databank (Baeten-Van Es)

Klanten & Leveranciers databank (Baeten-Van Es)

BVE_Leveranciers.png

Baeten-Van Es gebruikt de Klanten & Leveranciers databank, zoals de naam reeds doet vermoeden, voor het beheer van de klant- en leveranciersgegevens. Per klant of leverancier kunnen ook de gegevens van de contactpersonen worden beheerd.

Doordat deze databank alle gebruikelijke gegevens zoals telefoonnummer, fax, email en adres bevat en de toepassing voor iedereen toegankelijk is, is de toepassing erg handig als referentielijst. Met de ingebouwde zoekfunctionaliteiten heeft iedereen in een mum van tijd de juiste gegevens gevonden.

Deze databank werd geïntegereerd met de mailfunctionaliteiten van Lotus Notes zodat iedereen bij het versturen van een email de naam van de klant of contactpersoon van een leverancier kan gebruiken, zonder eerst rechtstreeks deze databank te moeten raadplegen. Het is echter ook mogelijk om vanuit het "nieuwe mail" scherm een opzoeking te doen in de Klanten & Leveranciers databank.

Uiteraard worden de gegevens in deze databank ook gebruikt door verschillende andere databanken zoals de Projecten en de Magazijn databank.

Pagina's