Evaluaties (Baeten-Van Es)

Evaluaties (Baeten-Van Es)

BVE_Evaluaties_Ingave.png
BVE_Evaluaties_Overzicht.png
BVE_Evaluaties_Maand.png

Het principe van de Evaluaties toepassing is erg eenvoudig. Per werknemer geven één of meerdere werfleiders hun evaluatie. De toepassing verzamelt de gegevens van alle werfleiders en maakt hiervan per werknemer een samenvatting met de gemiddelde score. Op basis van de samenvattingen van alle werknemers van dezelfde afdeling wordt dan ook een algemeen overzicht gegenereerd met een vergelijking van de scores van de werknemers in meerdere grafieken (algemeen en per vraag).

Het voordeel van deze toepassing is duidelijk. De werfleiders vullen de evaluaties in wanneer het hen uitkomt en de samenvattingen en het overzicht worden automatisch aangemaakt voor de bedrijfsleiders.

Uiteraard werd hier extra aandacht besteed aan de beveiliging van de gegevens. De werfleiders zien bijvoorbeeld enkel de eigen evaluaties terwijl de bedrijfsleiders alle evaluaties én de samenvattingen én de overzichten kunnen bekijken. Overige werknemers hebben uiteraard geen toegang tot de toepassing.

Ook hier is er een integratie tussen Lotus Notes en Java met de generatie van de grafieken, hetgeen onmogelijk is in de standaard talen van Lotus Notes.