Magazijnbeheer (Baeten-Van Es)

Magazijnbeheer (Baeten-Van Es)

BVE_Magazijn_PerNummer.png
BVE_Magazijn_Scanning.png

Via de Magazijnbeheer toepassing wordt de uitlening van artikels in het magazijn beheerd. Deze databank is een prachtig voorbeeld van de integratie van Java in Lotus Notes.

De basisgegevens zijn uiteraard de artikels. Deze worden onderverdeeld in hoofd- en subgroepen op basis waarvan - in combinatie met een volgnummer - een uniek nummer wordt gegeven aan het artikel. Naast de identificatie vinden we op een artikel ook terug of het al dan niet gaat over een verbruiksartikel en/of een persoonlijk artikel, informatie over de aankoop en de status (in gebruik, in herstelling of uit gebruik genomen).

Op elk artikel staat een barcode overeenkomstig met het identificatienummer of in het geval van verbruiksartikelen in een map bij de magazijnier. Ook elke werknemer beschikt over een persoonlijke badge die reeds werd gebruikt voor de tijdsregistratie.

Bij de uitlening of teruggave van een artikel dienen enkel het artikel en de persoonlijke badge te worden gescand, zonder bijkomende invoer. Van zodra beide werden gescand, kan aan de hand van de huidige status van het artikel kan immers worden uitgemaakt of het gaat over een uitlening of teruggave. Automatisch kan ook een historiek worden bijgehouden.
Deze scanmodule is een klein Java programma dat binnen de Lotus Notes toepassing draait en van dezelfde gegevens gebruik maakt.