Referenties

Wagenpark (Baeten-Van Es)

Wagenpark (Baeten-Van Es)

BVE_Wagenpark.png

De Wagenpark toepassing is een eenvoudige databank waarin de gegevens van de voertuigen waarover Baeten-Van Es beschikt worden bijgehouden.

Per voertuig worden ook de gegevens van elk onderhoud (datum, kilometerstand, kost, factuur, ...) en de digitale versie van document zoals boorddocumenten en schouwingsbewijs bewaard.

MessageBoard (Baeten-Van Es)

MessageBoard (Baeten-Van Es)

BVE_MessageBoard_DB.png
BVE_MessageBoard.png

De MessageBoard toepassing is het digitale aanplakbord van Baeten-Van Es geworden. Het oorspronkelijke doel was om boodschappen aan de werknemers te tonen op een scherm. Later is de weergave van de planning (zie Dagplanning databank) hier aan toegevoegd.

De boodschappen en de begeleidende iconen worden beheerd in de Lotus Notes databank. Het is dus mogelijk dat meedere personen de boodschappen beheren.

Het weergeven van de boodschappen (en de planning) gebeurt door een apart Java programma dat gebruik maakt van de gegevens in de Lotus Notes databank. Dit programma kan op elke computer worden geinstalleerd waar ook een Lotus Notes client op werd geinstalleerd. In dit geval werd het geinstalleerd op een computer waarvan het tweede scherm - dat zich in een andere ruimte bevindt - wordt gebruikt voor de weergave van de boodschappen. Hierdoor blijft deze computer beschikbaar voor normaal gebruik.

Evaluaties (Baeten-Van Es)

Evaluaties (Baeten-Van Es)

BVE_Evaluaties_Ingave.png
BVE_Evaluaties_Overzicht.png
BVE_Evaluaties_Maand.png

Het principe van de Evaluaties toepassing is erg eenvoudig. Per werknemer geven één of meerdere werfleiders hun evaluatie. De toepassing verzamelt de gegevens van alle werfleiders en maakt hiervan per werknemer een samenvatting met de gemiddelde score. Op basis van de samenvattingen van alle werknemers van dezelfde afdeling wordt dan ook een algemeen overzicht gegenereerd met een vergelijking van de scores van de werknemers in meerdere grafieken (algemeen en per vraag).

Het voordeel van deze toepassing is duidelijk. De werfleiders vullen de evaluaties in wanneer het hen uitkomt en de samenvattingen en het overzicht worden automatisch aangemaakt voor de bedrijfsleiders.

Uiteraard werd hier extra aandacht besteed aan de beveiliging van de gegevens. De werfleiders zien bijvoorbeeld enkel de eigen evaluaties terwijl de bedrijfsleiders alle evaluaties én de samenvattingen én de overzichten kunnen bekijken. Overige werknemers hebben uiteraard geen toegang tot de toepassing.

Ook hier is er een integratie tussen Lotus Notes en Java met de generatie van de grafieken, hetgeen onmogelijk is in de standaard talen van Lotus Notes.

Magazijnbeheer (Baeten-Van Es)

Magazijnbeheer (Baeten-Van Es)

BVE_Magazijn_PerNummer.png
BVE_Magazijn_Scanning.png

Via de Magazijnbeheer toepassing wordt de uitlening van artikels in het magazijn beheerd. Deze databank is een prachtig voorbeeld van de integratie van Java in Lotus Notes.

De basisgegevens zijn uiteraard de artikels. Deze worden onderverdeeld in hoofd- en subgroepen op basis waarvan - in combinatie met een volgnummer - een uniek nummer wordt gegeven aan het artikel. Naast de identificatie vinden we op een artikel ook terug of het al dan niet gaat over een verbruiksartikel en/of een persoonlijk artikel, informatie over de aankoop en de status (in gebruik, in herstelling of uit gebruik genomen).

Op elk artikel staat een barcode overeenkomstig met het identificatienummer of in het geval van verbruiksartikelen in een map bij de magazijnier. Ook elke werknemer beschikt over een persoonlijke badge die reeds werd gebruikt voor de tijdsregistratie.

Bij de uitlening of teruggave van een artikel dienen enkel het artikel en de persoonlijke badge te worden gescand, zonder bijkomende invoer. Van zodra beide werden gescand, kan aan de hand van de huidige status van het artikel kan immers worden uitgemaakt of het gaat over een uitlening of teruggave. Automatisch kan ook een historiek worden bijgehouden.
Deze scanmodule is een klein Java programma dat binnen de Lotus Notes toepassing draait en van dezelfde gegevens gebruik maakt.

Dagplanning (Baeten-Van Es)

Dagplanning (Baeten-Van Es)

BVE_Planning.png
BVE_Planning_Excel.png

Vooraleer Baeten-Van Es beschikte over deze databank was de dagplanning een moeilijke taak. Een dagplanning opstellen voor meer dan 80 personen is immers een gigantische puzzel.

Met behulp van deze toepassing geven alle werfleiders op welke werknemers zij de volgende werkdag willen inplanning voor hun project(en). Eventuele dubbele planningen (door verschillende werfleiders) worden onmiddellijk weergegeven en kunnen vervolgens door onderling overleg tussen de werfleiders snel worden opgelost. Hiermee wordt de taak van de opstellers van de volledige dagplanning al een stuk eenvoudiger.

Na de ingave van de planning door alle werfleiders kan de definitieve planning worden gestart. Alle planningen van de werfleiders worden nu gegroepeerd in één grote planning. Eventueel dienen enkele resterende conflicten te worden opgelost door het uitkiezen van het "belangrijkste" project of door het bepalen van de volgorde waarin de verschillende werven worden aangedaan door de werknemer in kwestie.

Uiteindelijk kan een Excel bestand worden gegenereerd dat kan worden afgedrukt en opgehangen. De definitieve planning wordt ook opgenomen in de "MessageBoard" toepassing (zie MessageBoard databank).

Pagina's